MEDSOC

F1 MEDSOC je studentská organizace, která na fakultě sdružuje studenty z anglické paralelky.