Studentská komora AS 1. LF

Bez názvu

přidáno: 30. 4. 2012 9:17, autor: Jana Ma   [ aktualizováno 27. 11. 2014 13:31 ]Akademický senát 1.LF UK

přidáno: 30. 4. 2012 7:17, autor: Jana Ma   [ aktualizováno 6. 5. 2013 5:39 ]

Akademický senát 1. LF UK se skládá ze 30 členů, z nichž je 15 voleno studenty a 15 zaměstnanci fakulty. Funkční období je tříleté a v posledních volbách, které se konali 1. a 2. prosince 2010, bylo zvoleno 14 studentů. Od těch dob došlo k několika obměnám a momentálně je v akademickém senátu 13 studentů  - 8 budoucích všeobecných lékařů, 3 zubaři a 2 budoucí lékaři z anglické paralelky. Zbývající dva posty, volené studenty obsadili doc. MUDr. Ondřej Naňka, PhD. a MUDr. Jiří Beneš. 
    Předsedou senátu byl zvolen prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. , který působí na Ústavu soudního lékařství, a jako místopředseda byl zvolen postgraduální student MUDr. Lukáš Bajer.  

 

1-2 of 2