Vyhlášení ceny "Student roku 2012"

přidáno: 5. 7. 2012 12:22, autor: Jana Ma

Nadační fond Scientia

 

vyhlašuje cenu „Student roku 2012“ nejlepším absolventům

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Uvedená cena je vypsána pro absolventy v následujících oborech

  • magisterský program všeobecné lékařství
  • magisterský program zubní lékařství
  • navazující magisterský program zdravotnická technika a informatika
  • navazující magisterský program intenzivní péče
  • navazující magisterský program adiktologie

 v českém a anglickém jazyce.

 

Podmínky soutěže : 

 Přihlásit se mohou studenti, kteří v akademickém roce 2011/2012 (od 1.10.2011 do 30.9.2012) ukončili studium a splnili následující kritéria: 

 

·        všechny části státní zkoušky vykonali s prospěchem "výborně",

·         za dobu celého studia měli studijní průměr lepší nebo roven 1,5 v jednotlivých akademických letech

·         vykonali všechny zkoušky s prospěchem "výborně" nebo "velmi dobře".

 

Studijní průměr se stanovuje jako aritmetický průměr všech známek (podíl součtu hodnocení vůči počtu zkoušek. Opakování zkoušky tudíž nezlepšuje celkový výsledek.).

 

 

Cena je stanovena ve výši 15 000,- Kč

 

 

Žádost o cenu (ZDE) se zasílá nejpozději do 31.10. 2012 na adresu: 

Nadační fond Scientia

Kateřinská 32

121 08 Praha 2

 

Podrobnosti o předání ceny budou zveřejněny nejpozději do 15.11. 2012.

 

 

                                                                       Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

                                                                       předseda správní rady nadačního fondu

 

V Praze dne 1.června 2012

 


Comments