Děkanů není nikdy moc aneb čeká nás setkání všech tří pražských lékařských fakult

přidáno: 7. 2. 2013 3:48, autor: Jana Ma   [ aktualizováno 13. 2. 2013 4:28 ]

Děkani všech tří pražských lékařských fakult na jednom místě? Nečekejte ovšem ani ring ani kolbiště. Sejdeme se v kapli. Křeslo pro Fausta tentokrát v netradičním obsazení, na netradičním místě a pod rukama speciálního moderátora – doc. Jana Konvalinky. Nenechte si ujít příležitost, která tu ještě nebyla a možná dlouho opět nebude. Přátelské posezení se zamyšlením nad lékařskými fakultami, životem a zájmy. Setkání nejen děkanů, ale i studentů všech lékařských fakult. Setkání, které nehledá vítěze. Prohrají jen ti, co nedorazí :)   


KDY: 

27. února od 16:00

KDE: 

kaple Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2 

A na koho se tedy můžete těšit? 


doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.   

Pan děkan promoval v roce 1990 na Fakultě dětského lékařství. Věnuje se oblasti dětské onkologie. V únoru 2010 mu začalo již jeho druhé děkanské funkční období. Sám o sobě říká, že se celkem rád směje a  líbí se mu, když se podaří objevit něco nového, co má šanci posunout medicínu dopředu.  


Foto z tarantula.ruk.cuni.cz


prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Pan děkan je internistou a specializuje se na otázku metabolismu a výživy. Děkanem 3.LF UK je od roku 2010. Jedná se už o jeho druhé funkční období, první bylo v letech 1997-2003. Mezi těmito roky působil jako proděkan pro vědu a výzkum. 

Foto z www.lf3.cuni.cz 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986. Je profesoremv oboru biochemie a patobiochemie a přednostouÚstavu biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK. Děkanem byl zvolen v dubnu 2012 a je tedy v porovnání se svými kolegy v úřadu spíše "nováčkem". Nese si pověst vědce s neformálním přístupem k životu. Je zapáleným vědcem a motorkářem

Foto z databáze 1.LF UK
Comments