ISP - stručně, jasně, přehledně

přidáno: 8. 9. 2012 2:22, autor: Jana Ma   [ aktualizováno 24. 9. 2012 6:50 ]


Co dělat, když jsem nesplnil všechny studijní povinnosti? Co mám vyplnit za formulář? A jak je to při opakování předmětu s kredity? A můžu vůbec opakovat?

Začneme od začátku…

Již dávno tomu, co se žádalo o „opakování ročníku“ a passé je i tzv. „meziročník“. Nyní máte možnost požádat o opakování  nesplněných studijních povinností (tj. předmětů) a v případě, že vám to bude umožněno, budete mít tzv. ISP (=individuální studijní plán) a zůstáváte v ročníku, v kterém jste dané povinnosti nesplnili (tedy žádný mezi-ročník).

Je také rozdíl, zda žádáte o opakování klíčového předmětu (např. anatomie), který je prerekvizitou (=podmínkou) pro zápis většiny předmětů v dalším ročníku a nebo jestli se jedná o předmět doplňkový (např. informatika, patobiochemie, …), který nemusí být prerekvizitou pro žádný klíčový předmět v dalším úseku a jeho opakování vám tedy studium neprodlouží.


Co je tedy třeba splnit, aby vám byl ISP umožněn:
- maximálně 2 nesplněné studijní povinnosti v daném úseku (tj. ročníku)
- o ISP z důvodu nesplnění studijních povinností žádáte nyní maximálně podruhé (př.: poprvé ve druháku nesplněná fyziologie a nyní podruhé kvůli nesplněné patologii)
- musíte splnit tzv. „minimální počet kreditů“  (viz tabulku)

 

Normální

Minimální

1. úsek

60

50

2. úsek

120

110

3. úsek

180

170

4. úsek

240

230

5. úsek

300

290

6. úsek

360

360 bez výjimky


Jak napsat žádost? 
- napsat žádost; web fakulty -> Formuláře  ->  Formuláře pro studenty  ->  Studenti  ->  Žádost pro studenty 1.-6. ročníku (pregraduálního studia)
Vypíšete si hlavičku a do „Odůvodnění žádosti“ můžete napsat něco ve smyslu: 

"Žádám o individuální studijní plán z důvodu nesplnění předmětu Lékařská chemie a biochemie 2 a zároveň žádám o zapsání předmětů  3. úseku:

Integrovaný blok mikrobiologie a patologie, Biomedicínská etika1, Lékařská psychologie a psychoterapie 1,2, Mikrobiologie 2" 


Pozn. Povšimněte si, že si nutně nezapisujete celý předmět , ale jen tu část, kterou jste nesplnili. Pakliže jste v zimě dostali zápočet z Lékařská chemie a biochemie 1, tak je předmět řádně zakončený a není důvod si ho zapisovat znovu.

Mám ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti. Co musím, co nesmím a co bych mohl...
Pro KAŽDÝ povinný předmět v průběhu studia platí, že si ho můžete zapsat jedenkrát opakovaně (tedy celkem dvakrát), a to nutně hned v dalším akademickém roce (př.: není možné, abyste si nesplněnou informatiku zapsali znovu až ve třeťáku).


KDO NESPLNÍ PŘEDMĚT, KTERÝ OPAKUJE, BUDE VYHOZEN ZE ŠKOLY, potřetí to prostě zapsat NEJDE

Pro studenty s ISP platí stejné podmínky kreditního systému i studijního a zkušebního řádu jako pro řádné studenty, takže jak bylo uvedeno výše, zůstávají v úseku, ve kterém danou povinnost nesplnili (př.: kdo neudělá anatomii, zůstává prvák a platí pro něj kredity jako v prváku – viz tabulku) a mají stejné podmínky pro splnění předmětu jako kdyby ho dělali poprvé (možné 3 termíny na zkoušku, nutnost psaní zápočtového testu, prezence apod.). 
Při zápisu opakovaného předmětu vám studijní referentka nabídne další předměty, které si podle splněných prerekvizit můžete zapsat. Hodně ale zvažte, jestli jste schopní zvládnout je společně s opakovaným předmětem nebo se raději budete soustředit jen na něj. Mnohokrát se stalo, že si studenti k nesplněné anatomii zapsali genetiku ze druháku, aby ji pak nedali a museli, opět, opakovat předmět, což nepřidá radost nikomu – ani vám, ani studijním referentkám, ani panu proděkanovi. Osobně bych vám doporučila zapsat si nějaký VP, abyste získali pár kreditů navíc a zároveň neztratili příliš mnoho času k učení předmětu, který opakujete.


Téměř každý problém je řešitelný, když se začne řešit včas. Proto se s dotazem neváhejte obrátit na své studentské tutory, studijní referentky nebo zástupce v Akademickém senátu, jsme tu pro vás.


Comments