Udělena Bolzanova cena za rok 2012, ale kdo ví, kdo byl Bolzano?

přidáno: 10. 2. 2013 10:39, autor: Jana Ma   [ aktualizováno 13. 2. 2013 4:25 ]
Jak už jste se možná dočetli, tak letošní Bolzanovou cenou byl oceněn i jeden z vědců 1.LF UK - Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D. Samozřejmě mu náleží gratulace. Víte ale kdo byl Bolzano, po kterém je cena pojmenována? 

Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano 
(1781 - 1848)
   Ačkoliv se o Bolzanovi mluví jako o českém matematikovi, filozofovi a knězi, svou národností byl Němec a němčinou také hovořil. Měl 11 sourozenců. 
    Pocházel z rodiny italského starožníka, který však žil dlouhodobě v Praze, jeho matka byla Němka. Vystudoval piaristické gymnázium a následně studoval soukromě matematiku a filozofii. Oficiálně však studoval jiný obor - teologii. Po neúspěšných pokusech o sehnání zaměstnání profesora matematiky se nakonec nechal vysvětit na kněze. Roku 1805 se stal 1. profesorem náboženské nauky na pražské univerzitě. 
    Jeho názory byly však příliš reformní, a proto mu bylo po deseti letech učení znemožněno a začal se pohybovat v zapovězení. Nesměl pod svým jménem veřejně publikovat, takže mnoho jeho teorií se nedostalo do veřejného povědomí a docházelo následně k jejich dodatečnému "objevení" jinými vědci. Výjimkou bylo dílo o logice - Vědosloví - které psal 10 let a které se mu podařilo vydat až po dalších 7 letech od dopsání.    
    Poté, co mu bylo roku 1820 doživotně zakázáno učit i kázat, stal se aktivním členem Královské české společnosti nauk, kde působil několik let jako sekretář a následně i jako ředitel. 
    Bolzano se ve stáří nakazil tuberkulózou. Zemřel v prosince 1848 ve věku 67 let na selhání plic. Byl to jeden z největších matematiků 19. století. 


Bernard Bolzano


Comments